Marianne Børseth Steensby er Politijuristenes nye leder

Publisert 08.03.2023

Politijuristene valgte ny leder 8. mars, og passende nok ble det en kvinne. Marianne Børseth Steensby blir med det historisk, som den første kvinnelige lederen av Politijuristene.

Børseth Steensby har lang erfaring fra politiet som både politiadvokat og leder samt tillitsvalgtrollen. Hun har de siste fem årene vært nestleder i foreningen, men tar nå over roret for fullt. Faktisk består hele den nye ledertrioen av kvinner, med første nestleder Elisabet Bru og andre nestleder Anne Woldmo.

– Jeg er først og fremst glad og ydmyk over tilliten jeg har blitt vist. Politijuristene har en lang og stolt tradisjon som en sterk faglig og politisk forening og jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet. Og så vil jeg selvfølgelig takke avtroppende leder Are Skjold-Frykholm, som det har vært en glede å samarbeide med og som har gjort en strålende jobb for å profilere foreningen og kjempe for våre kampsaker.

Vil følge pengene med argusøyne

Børseth Steensby sier det viktigste hun vil jobbe med fremover blir å legge politisk press på myndighetene for å få styrket påtalejuristenes rolle. I fjor fikk Politijuristene gjennomslag for en sak de har kjempet for lenge, nemlig at påtalemyndigheten i politiet fikk en egen budsjettpost i statsbudsjettet.

– Vi har lenge irritert oss over at øremerkede midler til påtalemyndigheten i politiet ikke har blitt brukt på den tiltenkte måten. Med endringene som kom i fjor skal man kunne sikre at pengene faktisk går til styrking av påtalemyndigheten spesielt, og ikke brukes til å saldere det store politibudsjettet ved å dekke andre utgifter.

Selv om det ble vedtatt i fjor er det først i år endringene vil få effekt.

– Nå blir det viktig for oss å følge opp dette, og se at det faktisk skjer i praksis ved det kommende statsbudsjettet, sier Børseth Steensby.

Styrking og evaluering

Mange politikere sier de er opptatt av å styrke politiet og ikke minst få straffesakene raskere gjennom rettssystemet til det beste for innbyggerne. Men skal det skje må handling følge ord, mener den nyvalgte lederen av Politijuristene.

– Dersom man skal få effektivisert straffesaksbehandlingen og forhindre straffenedsettelse på grunn av for lang saksbehandlingstid må påtalemyndigheten få flere ressurser slik at porteføljepresset per politijurist reduseres.

En annen ting hun er opptatt av er å få gjennomslag for en offentlig utredning om påtalemyndighetens organisering.

–  Er måten vi er organisert på nå hensiktsmessig og effektiv nok? Eller er det behov for å se på andre måter å organisere påtalemyndigheten for å få mest mulig ut av ressursene? Dette er spørsmål vi må tørre å stille, og som vi håper en utredning kan gi svar på. Der vil også et potensielt skille mellom påtale og politi kunne evalueres. En slik evaluering har vi etterspurt lenge, sier den nyvalgte lederen.