Delvis seier i kommuneoppgjørene

av Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune.

Foto: Thomas Haugersveen

Vi er i land med årets hovedoppgjør, og partene kom til enighet både på KS-området og i Oslo kommune. Med en ramme på 3,84 prosent ble det en seier i seg selv å «løsrive» oss fra frontfaget.

Året hovedlønnsoppgjør ble avsluttet med den mest krevende meklingen på mange år. På vegne av alle medlemmene i Juristforbundet – Kommune vil jeg takke Hanne Eie Sudland og Erik Graff fra Juristforbundets sekretariatet for deres innsats i forhandlingene.

Lønnsrammen ekstra viktig

Etter henholdsvis 12 timer over fristen på KS-området og over ett døgn for Oslo kommune oppnådde Akademikerne enighet på begge tariffområdene.

Lønnsrammen var svært viktig i årets oppgjør, med fokus på prisveksten som vi alle merker og manglende reallønnsvekst de siste årene. På begge tariffområdene oppnådde forhandlingsutvalgene til Akademikerne en ramme på 3,84 prosent.

Til sammenligning endte fronfagsrammen på 3,7 prosent. Det er en seier i seg selv at vi denne gangen har lykkes med å «løsrive» oss fra frontfaget.

Oslo kommune

Heller ikke denne gang fikk vi gjennomslag for et nytt lønnssystem med lokale kollektive forhandlinger, slik vi har på KS-området. Vi gir imidlertid ikke opp, og Akademikerne vil jobbe med en strategi fremover som kan føre oss til målet.

KS-området

Vi fikk avverget foreslåtte endringer av hovedtariffavtalen, noe som klart ville ha vært svært ufordelaktig for våre medlemmer. Videre ble det fremforhandlet en styrking av seniorpolitiske tiltak/kompetanseutvikling.

Vi har også fått gjennomslag for at partene på KS-området skal vurdere nødvendige reguleringer for at arbeidstakeres rettigheter på hjemmekontor ivaretas. Dette vil det arbeides med fremover.