Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2022

Publisert 30.03.2022

Foto: iStock

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet til å få de rettighetene lovene gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2022.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2022 består av:

  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
  • Monica Mæland, partner i advokatfirmaet Schjødt, tidl. justisminister.
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, leder av Advokatforeningen.

Prisen er på 100 000 kroner. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen onsdag 21. september 2022 i Gamle Logen og på nett.

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Mer informasjon finner du her. Frist for nominering er 20. mai 2022.