2024

17. mars 2024
Røe Isaksen i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Torbjørn Røe Isaksen er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. Han etterfølger Jon Wessel-Aas, som er ...

8. mars 2024
Kvinnedagen: Takk til dem som gikk foran

I et sunt og velfungerende samfunn er kvinner og menn likestilte. Norge er ett av de beste landene i verden å leve i både fo...

7. mars 2024
– Et samlet forbund for framtiden

– Arbeidet med lønn og tariff må alltid gå hånd i hånd med det politiske arbeidet for å styrke samfunnets syn på jurister, o...

7. mars 2024
Solid lønnsøkning i fjor, men…

Den gjennomsnittlige lønnsøkningen for Juristforbundets medlemmer ble på 5,7 % i løpet av fjoråret. Gjennomsnittslønnen er n...

4. mars 2024
Juristforbundet støtter advokatstreiken

– Solid advokatbistand til alle som må innom rettsvesenet er en forutsetning for rettsstaten. Da må offentlig oppnevnte fors...

29. februar 2024
Jurister i bank, forsikring og finans har fått egen forening

Juristforbundet har for første gang etablert en forening for jurister som jobber i bank, forsikring og finans. Foreningen sk...

7. februar 2024
— Studentenes rettssikkerhet er ikke ivaretatt

Stortinget har vedtatt ny universitet -og høyskolelov. Juristforbundets nyvalgte studentleder er bekymret over at den nye lo...

26. januar 2024
Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsst...

8. januar 2024
Årets raskeste dugnad!

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...