Derfor streiker vi

Publisert 24.05.2024

Vi vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Juristforbundet er en del av Akademikerne og streiker i staten for å beholde en tariffavtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen.

Staten har i årets statsoppgjør presset Akademikerne ut i konflikt. De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sine samfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekkes regjeringens støttespillere i LO.

Statens avtaleforslag brøt med de prinsippene vi har vært enig med staten om siden 2016 da Akademikerne fikk egen tariffavtale i staten. Statens krav ville igjen gitt våre medlemmer et mer innviklet og gammeldags lønnssystem med dårligere lønnsutvikling.

Derfor er egen avtalemodell viktig for Akademikerne:

Akademikernes avtalemodell er viktig for å sikre deg som er høyt utdannede en god lønnsutvikling.

Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid. Akademikerne mener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

Det statlige tariffområdet har i dag en svært sammenpresset lønnsstruktur, og verdsettelsen av akademisk kompetanse er på et bunnivå. Det har gjort det vanskelig for de statlige virksomhetene å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å kunne levere tjenester som samfunnet trenger.

Akademikernes avtalemodell sikrer at alle lønnsmidlene i hovedoppgjøret fordeles rett ut til virksomhetene i staten. Gjennom kollektive lokale forhandlinger, hvor alle virkemidler kan tas i bruk, kan de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver bruke lønnsmidlene på en effektiv måte slik at virksomheten når sine mål.

Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere som sammen best ser hvordan lønnsmidlene kan brukes mest effektivt.

Fra mandag 27. mai er 533 av Juristforbundets medlemmer er nå i streik.

Vi håper alle støtter opp om streiken og de streikende!