Ja til grunnlovfesting av domstolenes uavhengighet

Publisert 16.05.2024

Sverre Bromander, president i Juristforbundet. Foto: Espen Sturlason

– Domstolens uavhengighet er et helt sentralt element i en rettsstat. Derfor gleder Juristforbundet seg over at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har innstilt på å grunnlovfeste domstolenes uavhengighet. Arbeidet for å styrke, bygge og underbygge rettsstaten står øverst på vår politiske agenda, uttaler Juristforbundets president Sverre Bromander.

Forslaget er i tråd med Domstolkommisjonens anbefaling og er fremmet av komitéleder Peter Frølich (H). Det skal opp til første gangs votering senere i vår. Flere paragrafer i Grunnloven er berørt av endringsforslaget som tar bl.a. for seg Høyesteretts sammensetning, dommernes stillingsvern og en uavhengig domstoladministrasjon. Samlet sett er hovedhensikten å hindre politisk påvirkning av domstolene.

– Norge er en av verdens best utviklede rettsstater, noe vi skal verdsette. Men også her i landet har vi svakheter i systemet. Samtidig ser vi rundt oss i Europa hvor raskt endringer kan skje, hvordan regimeskifter eller konflikter kan føre til nedbygging av rettsstatlige prinsipper og rettssikkerhet for innbyggerne. Nettopp derfor skal vi sikre våre nasjonale rettsstatlige verdier og vårt liberale demokrati gjennom en forankring i Grunnloven, kommenterer Bromander.