Juristforbundet – Privat søker nye styremedlemmer og landsmøtedelegater

Publisert 18.06.2024

Foto: iStock.com

Bli med å forme Juristforbundets politikk de neste to årene! På årsmøtet i november skal det velges et nytt styre for medlemmer i privat sektor og landsmøtedelegater til Juristforbundets øverste organ. Dette er din sjanse til å påvirke retningen for vår profesjon og være med på å løse viktige utfordringer.

Styret, bestående av 8 dedikerte personer, leder interessearbeidet for medlemmene i privat sektor. Landsmøtet, som arrangeres hvert annet år, består av 19 delegater fra privat sektor, og like mange vara, for spennende diskusjoner og strategiske beslutninger. Har du lyst til å være en del av dette engasjerende fellesskapet?

Valget av landsmøtedelegater gjelder for perioden 2024 - 2026 (nåværende delegater skal delta på årets landsmøte, men delegater som velges i år skal delta på landsmøtet i 2026.)

Valgkomitéen søker nå kandidater fra hele landet. Dersom du ønsker å bidra, ta kontakt snarest med en kort CV og din motivasjon til Tor Egil Viblemo (tor.viblemo@outlook.com) og Eline Sekkelsten Østby (eso@juristforbundet.no). Dersom du ønsker å trekke deg etter at valgkomiteens innstilling foreligger, vil du få anledning til å trekke seg før den blir offentliggjort om du ikke ønsker å delta i en kampvotering. 

Vær med å forme fremtiden for juristfellesskapet - din deltakelse gjør en forskjell!

Reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter eget regelverk. For nærmere informasjon om det eller om du har spørsmål om styrets arbeid, kontakt Morten Vollset (mv@juristforbundet.no).

For nærmere opplysninger, kontakt valgkomiteen som består av:

Tor Egil Viblemo, tor.viblemo@outlook.com 
Siri Øvstebø, siri@advokatfordeg.no
Anne-Marie Berg, anne-marie.berg@advokatgarden.no 

Mvh
Valgkomiteen