På vei til Riksmekleren

Publisert 21.05.2024

Are Skjold-Frykholm og Rannveig Sørskaar og i Juristforbundet stat. 

I dag starter meklingen i hovedtariffoppgjøret mellom staten og Akademikerne. Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm i Juristforbundet stat sitter i Akademiker stat sitt forhandlingsutvalg og deltar i meklingen hos Riksmekleren.

– Målet for forhandlingene i slutten av april var å sikre at medlemmene av Juristforbundet sammen med Akademikerne fikk et best mulig økonomisk oppgjør som sikrer økt kjøpekraft, sier Rannveig Sørskaar, leder i Juristforbundet stat.

– Det var også veldig viktig for oss å fortsette med vår egen tariffavtale som vi har hatt siden 2016.
Vi mener vår avtale gir de beste resultatene for våre medlemmer, og vi er ikke interessert i å gå tilbake til en felles avtale med LO og YS. Men forhandlingene førte dessverre ikke frem, så nå er neste skritt mekling hos Riksmekleren. Det er viktig for oss å sikre juristers stemme inn i forhandlingene, slik at våre interesser blir ivaretatt, sier Sørskaar.

Klare til å streike

Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, har vært klar på at Akademikerne er klare til å streike hvis de ikke får innfridd kravet om å beholde egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene.

Dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem, vil om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik.Meklingsfristen går ut 23. mai klokken 24:00.