Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Publisert 23.05.2024

Akademikerne melder i dag opptrapping i en eventuell streik dersom det ikke blir enighet i meklingen. Fra mandag vil Akademikerne ha om lag 1930 statsansatte ute i streik.

Ved en eventuell streik vil ansatte i følgende virksomheter tas ut i streik fra og med mandag:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Dersom det ikke blir en enighet i meklingen, vil medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i Oslo og Trondheim streike i følgende virksomheter:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kripos
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Meklingsfristen for hovedtariffoppgjøret i staten er 23. mai kl 24.