Akademikerne trapper opp streiken: — Nå må staten forstå alvoret

Publisert 29.05.2024

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli. 

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250. Vi øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar vi ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

– Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli. Eksempler på konsekvenser:

Eksempler på konsekvenser: 

Staten gir dårlige svar

- Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli. 

- Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. 

- Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart. 

Vi bøyer ikke av

- Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. 

- Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet.