Bli med Juristforbundet på Pride!

Publisert 21.06.2024

President i Juristforbundet Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet

Juristforbundet inviterer deg til å delta på årets folkefest for skeiv kjærlighet og mangfold. Sammen kjemper vi for rettssikkerhet og likhet for loven for alle.

Les Juristforbundets Pride-program nederst i saken.

– Denne måneden står i regnbuens tegn, og det er en selvfølge at landets største organisasjon for jurister, advokater, dommere og jusstudenter stiller opp. Juristene er garantister for likhet for loven for alle, uansett hvem du er.

Det sier Sverre Bromander, president i Juristforbundet.

Årets festival er 50-årsdagen for den første Pride-markeringen i Norge. På samme sted, i en helt annen tid, ble LHBTI+-befolkningen i enda større grad stigmatisert, usynliggjort og utsatt for vold.

Der skeivhet ble sett på som noe unormalt og fremmed, har LHBTI+ nå støtte fra en voksende majoritet. Pride er ikke lenger en feiring bare for skeive. Det er en folkefest for mangfold og kjærlighet.

– En tid for fest og protest

Det har tatt tid å endre holdninger og lover. Siden Pride så dagens lys har partnerskapsloven, felles ekteskapslov og diskrimineringsloven gjort livene til LHBTI+-befolkningen bedre. Jurister er sentrale for at lover som dette etterleves, men også som forkjempere for endring.

– Festivalen er utrolig viktig, ikke bare for å vise samhold og kjærlighet, men også som en arena for å kjempe for like rettigheter. Pride er en tid for både fest og protest, sier Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet.

Pride vs. Prejudice

Årets feiring skjer i en, på ny, mindre trygg tid. Pride-flagget, som symboliserer mangfold, livsglede, livsmot og kamp, må nå stå enda mer støtt. Skuddene 25. juni 2022 og levekårsundersøkelser har vist hvor sårbare det skeive miljøet i Norge er. I en tid med økende polarisering og høyreradikales politiske frammarsj i Europa, har jurister en sentral rolle i å beskytte alles rettssikkerhet og bevare det liberale demokratiet.

– Juristers kompetanse og innsats er avgjørende for et rettferdig samfunn. Det er ikke den enkeltes oppgave alene å ta vare på egne rettigheter. Det er en samfunnsoppgave, og der står jurister helt sentralt, sier Bromander.

Det er også viktig å gi innspill til det politiske hold. Juristforbundet kjemper blant annet for at påtalemyndigheten har ressurser til å forebygge hatkriminalitet, og at de som utsettes for diskriminering, vold og overgrep skal få fri rettshjelp.

– Det er spesielt viktig å ta vare på rettighetene til unge skeive. Mange av dem er i en sårbar situasjon der de finner sin seksuelle identitet, fremhever Gram-Knutsen.

– Jurister er vokterne av alles rettigheter, og utfordringene for skeive er helt grunnleggende eksempler på folk som ikke får rettighetene sine ivaretatt godt nok, slår Bromander fast.

En viktig samtale

Tirsdag 25. juni klokken 17:30 arrangerer Juristforbundet en panelsamtale med temaet Hater menn kvinner og LHBTI+? Har kvinnekampen og homokampen gått for langt? på Legenes hus.

– Det blir en spennende og viktig samtale. Kampen har ikke gått for langt. Vi er inne i en tid der verden har blitt mer polarisert, med angrep på individets rettigheter knyttet til kjønn og seksualitet. Regnbuen har mange farger. Sammen kjemper vi for retten til å være den du er og at du kan elske hvem du vil, avslutter Bromander.

Les mer om hva Juristforbundet mener her


Juristforbundets Pride-program:

Juristforbundet og Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg inviterer deg til å feire Pride 2024 med oss!

Panelsamtale på Pride House – Tirsdag 25. juni

Juristforbundet vil arrangere en panelsamtale på Pride House fra klokken 17.30-18.30.

Der stiller vi spørsmålet:
"Hater menn kvinner og LHBTI+? Har kvinnekampen og homokampen gått for langt?"

Du er hjertelig velkommen som gjest i salen!

I forkant av panelsamtalen inviterer vi til en uformell samling på Cafe Amsterdam. Oppmøte er fra klokken 15.00. Det blir mingling etterfulgt av et faglig innslag før vi rusler sammen bort til Pride House 16:45. Påmeldte til Pride House vil få utdelt drikkebonger!

Stand i Pride Park – 26.-29. Juni

Ønsker du å bidra på stand sammen med Juristforbundet i Pride Park? Dette er en fin mulighet for å vise alle bredden av jurister i Norge, og hvorfor rettssikkerheten er så viktig. Du vil alltid stå der sammen med andre jurister og representanter fra Juristforbundet.

Pride-paraden i Oslo – Lørdag 29. juni

Vi går sammen med Akademikerne i paraden fra 13.00!
Før paraden feirer vi med champagnefrokost kl. 11 - meld deg på, så får du beskjed om hvor vi møtes.

Meld deg på
Du vil få mer informasjon på e-post etter registrering.

Vi håper du er gira på å feire Pride med oss!