Siri Teigum ny leder av Advokatforeningen

Publisert 30.05.2024

Nyvalgt leder av Advokatforeningen, Siri Teigum. Foto: Thommessen

Siri Teigum ble i dag valgt til ny leder av Advokatforeningen på foreningens representantskapsmøte. Teigum er partner i advokatfirmaet Thommessen med EU/EØS- og konkurranserett og anskaffelsesrett som spesialfelt. Hun er dessuten styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal ASA.

– På vegne av Juristforbundet vil jeg varmt gratulere Siri Teigum med valget. Vi ser frem til et nært og byggende samarbeid fremover med den nye lederen og resten av Advokatforeningen, uttaler Sverre Bromander, president i Juristforbundet.

Kaare Andreas Shetelig ble valgt som ny nestleder for leder. I tillegg ble Mette Yvonne Larsen, Audun Moen, Stian Trones Bråstein, Ingelin Morken Gundersen og Kristin Hammervik valgt inn som nye hovedstyremedlemmer.

– Jeg vil også benytte anledningen til å takke Jon Wessel-Aas for et svært godt samarbeid gjennom fire år, en periode som har styrket alliansen mellom våre to organisasjoner, legger Bromander til.