Mer penger til domstolene, men fortsatt ansettelsestopp

Publisert 06.10.2023

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er bekymret for den øknomiske utviklingen i domstolene. Foto: Thomas Haugersveen.

I forslaget til statsbudsjett er domstolenes økonomiske ramme satt til 3,08 milliarder kroner – en økning på over 8 prosent. Likevel varsler Domstoladministrasjonen at ansettelsesstoppen vil vedvare. Det bekymrer Dommerforeningen.

Til tross for en økning på 240 millioner kroner vil ikke DA avblåse ansettelsesstoppen de innførte i fjor. Pengene skal blant annet gå til den lenge etterlengtede rehabiliteringen av Bergen tinghus, og en satsning på lyd og bilde i domstolene. 15 millioner er satt av til å få på plass opptaksutstyr i én rettsal i hver rettskrets fra og med 2025.

DA varsler imidlertid at ansettelsesstoppen må videreføres, fordi «regjeringen ikke har bevilget midler til fornying av digitalt utstyr for rettsaler og ansatte i domstolene».

– Det er skuffende at ansettelsesstoppen vedvarer. Dommere i hele landet løper stadig raskere og opplever en økt arbeidsbelastning. Når ansatte som går av med pensjon eller slutter av andre grunner ikke blir erstattet, øker belastningen for oss som blir igjen. Når ansettelsestoppen kommer i tillegg til bemanningsreduksjonen på ca 60 årsverk i 2023 i både domstolene og DA frykter vi i likhet med DA at saksbehandlingstiden i domstolene vil øke, sier Kirsten Bleskestad.

– Dommerforeningen vil gå grundigere inn i tallene før vi som vanlig møter i budsjetthøringen i Justiskomiteen senere i høst, sier Bleskestad.