Sivilsamfunnets rettsstatsmelding overlevert

Publisert 24.10.2023

Stortingets 1. visepresident Svein Harberg og Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Stortingets 1. visepresident Svein Harberg fikk i dag overlevert Sivilsamfunnets rettsstatsmelding av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Juristforbundet har vært en av en rekke bidragsytere til meldingen, som spenner fra Gatejuristen til NHO. Juristforbundet har bl.a. tatt for seg domstolenes uavhengighet, mangel på juridisk kompetanse i domstolene og urfolks rettssikkerhet.

Rettsstatsmeldingen er utarbeidet for andre år på rad etter initiativ fra Advokatforeningen. Rent prinsipielt mener organisasjonene bak meldingen at regjeringen burde gi en statusmelding til Stortinget om rettsstatens tilstand hvert år. I påvente av dette velger sivilsamfunnet å utgi sin egen melding.