– Ekstra arbeidsgiveravgift rammer tiltrengt kompetanse

Publisert 12.10.2023

Juristforbundets president, Sverre Bromander. Foto: Espen Sturlason

– Den ekstra arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere med lønn over 750 000 skulle være midlertidig, I forslaget til statsbudsjett viderefører regjeringen ordningen. Det betyr at små og store virksomheter får problemer med å ansette og beholde medarbeidere med høy kompetanse, kommenterer Juristforbundets president, Sverre Bromander.

Regjeringen har tidligere lovet at denne avgiften skulle være midlertidig og «fases» ut. I stedet foreslår de å heve innslagspunktet fra lønn over 750 000 til 850 000 kroner. Det er i realiteten en videreføring. Regjeringen undergraver derfor både private bedrifter og offentlige etaters mulighet til og behov for å satse på kunnskap og kompetanse. Det innebærer eksempelvis en større fare for at offentlige etater vil levere dårligere tjenester til borgerne. Innbyggerne er avhengige av at det offentlige har ansatt nok jurister med god faglig kompetanse for at alle skal sikres de rettighetene og den tryggheten de har krav på.

Skrikende kompetansebehov

Det er et skrikende behov for høykompetent arbeidskraft. Arbeidstakere med høy utdanning og lang erfaring har ofte en lønn som gjenspeiler den kompetansen de har, ofte over innslagspunktet for avgiften.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften straffer derfor arbeidsgivere med stort behov for høy kompetanse. I år påfører avgiften næringslivet en ekstraregning på nesten 8 milliarder kroner.

Avgiften må fjernes

– Vi må satse på kunnskap og folk. Den ekstra arbeidsgiveravgiften gjør det dyrere for kunnskapsintensive bedrifter og offentlige etater å drive effektivt og med tilstrekkelig kvalitet. Nå underminerer regjeringen disses mulighet til å gjøre dette. Regningen vil innbyggerne fort sitte igjen med, om eksempelvis statlige etater ikke settes i stand til å satse på kunnskap og kompetanse. Den ekstra arbeidsgiveravgiften gjør mer skade enn nytte, og må fjernes umiddelbart, mener Sverre Bromander.

Les også:

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Oslo Economics mener avgiften må skrotes

Rådet for finanspolitikk, er kritiske til avgiften