Regjeringen svikter de svakeste igjen

Publisert 06.10.2023

Sverre Bromander, president i Juristforbundet. Foto: Espen Sturlason

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke salærsatsen med 35 kr, til 1 215 kr. Det vil mest sannsynlig innebære en negativ realvekst, noe Juristforbundet er svært skuffet over.

Salærsatsen, også kalt rettshjelpssatsen, er den godtgjørelsen staten bruker når den betaler advokat som yter fri rettshjelp til dem som ikke har råd til å betale advokat selv. Fra og med 1. januar 2023 var satsen 1 140 kroner. I revidert nasjonalbudsjett ble satsen hevet til 1 180 kroner.

Høsten 2022 anbefalte det nyutnevnte salærrådet at satsen burde løftes med nesten 250 kroner, til 1383 kroner. Forslaget ble beregnet å ha en prislapp på nesten 400 millioner kroner.

Regjeringen legger seg imidlertid langt under rådets anbefalinger, når de nå foreslår å øke satsen med kun 35 kroner, til 1215 kroner. Det er en økning på 3 prosent. Regjeringen venter for øvrig en prisvekst i samfunnet generelt på 3,8 prosent neste år. Dette betyr at salærsatsen får negativ realvekst.

- Juristforbundet er svært skuffet over at regjeringen igjen nedprioriterer de som trenger hjelp til å sikre egne rettigheter. For det første er forslaget på 1 215 kroner langt unna det salærrådet forslo.
I tillegg vil det sannsynligvis innebære en negativ realvekst for salærsatsen. Dette sementerer bare det vi allerede vet; at vi kommer stadig lengre unna å ha likhet for loven i Norge, sier president i Juristforbundet Sverre Bromander.