Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Juristforbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor.

Yasmine Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver
Seksjonskontakt JF-Stat
Mobil: 902 53 635