Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Juristforbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor.

Kontaktperson Juristforbundet – Stat

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat