Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Juristforbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor.

Kontaktperson i sekretariatet

Rikke C. Ringsrød
Fagsjef lønn og arbeidsvilkår
Seksjonskontakt for JF – Stat
Mobil: 95 22 77 75