Organisasjon

Landsmøtet er Juristforbundets øverste organ. Medlemmene i Juristforbundet er organisert i fem seksjoner, som alle er representert i hovedstyret. Forbundet har seksjoner for statsansatte jurister, kommuneansatte jurister, jurister i privat sektor, jusstudenter og Den norske Dommerforening.