JF-S Forbrukertilsynet

Leder:
Thomas Bratteli
Forbrukertilsynet - Stavanger
Styremedlemmer:
Jennifer Bjerkås
Forbrukertilsynet - Tromsø
Anette Hunstad Brendeford
Forbrukertilsynet - Stavanger
Nestleder:
Forbrukertilsynet - Porsgrunn

Kontaktperson i sekretariatet Thea Willas

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284