Valgkomite - Juristforbundet - Stat

Leder:
Simen Egeberg
Forsvarets Fellestjenester - Regelverksenheten
Styremedlemmer:
Johanne Bertling Krogstad
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det helsevitenskapelige fakultet
Bettina Otto
Fortum Consumer Solutions AS
Fredrikstad kommune
Kristin Elnæs
Politidirektoratet (POD)