JF-S Statens sivilrettsforvaltning

Juristforbundet Statens sivilrettsforvaltning er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Mari Gjølberg Gedde
Statens sivilrettsforvaltning - Oslo
Styremedlemmer:
Statens sivilrettsforvaltning - Hamar
Nestleder:
Linnea Røsjø Johanssen
Statens sivilrettsforvaltning - Oslo
Varamedlemmer:
Mathias Brattli Agaze
Statens sivilrettsforvaltning - Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205