JF-S Arbeidstilsynet

Juristforbundet Arbeidstilsynet er en medlemsforening under seksjon Juristforbundet – Stat.

Leder:
Arbeidstilsynet - Arbeidslivskriminalitet, avd Skien
Styremedlemmer:
Lene Thorsheim
Arbeidstilsynet - Søknader og meldinger, avd Bergen
Silje Støvreide
Arbeidstilsynet - Direktoratet, Trondheim
Nestleder:
Ingvild Merete Rosnes
Arbeidstilsynet - Tilsyn Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Hege Torkildsen Kjørri
Mobil: +4795759205