JF-S Forsvaret

Juristforbundet Forsvarssektoren er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Simen Egeberg
Forsvarets Fellestjenester - Regelverksenheten
Styremedlemmer:
Oda Kristine Lund Lomås
Forsvaret - Luftforsvarsstaben (LST)
Hanne Sørensen
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)
Mari Elise Hult Hamer
Forsvarets Logistikkorganisasjon, FLO
Nestleder:
Mats Nordberg
Forsvaret, LOS-programmet

Kontaktperson i sekretariatet

Yasmine Halnes
Rådgiver Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635