JF-S Utlendingsdirektoratet

Juristforbundet Utlendingsdirektoratet er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Andrea Haugedal
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Styremedlemmer:
Helena Mei Adshead Baugstø
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Ylva Bugge-Nilsson
Utlendingsdirektoratet - region Nord
Sharon Ghebremedhin
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Maren Eline Klonteig
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Thomas Wibe Bakker
Utlendingsdirektoratet (UDI) - Oslo
Christina Emilsen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Varamedlemmer:
Miriam Kjeldset Siverts
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Laila Shahzad-Landsverk
Utlendingsdirektoratet (UDI) - Oslo

Kontaktperson i sekretariatet

Helene Dorans
Advokat
Mobil: +4791146734