JF-S Vegjuristenes forening

Juristforbundet Vegjuristenes forening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Stat.
Leder:
Anne Marit Lindberg
Statens vegvesen - Divisjon Fellesfunksjoner - Oslo
Styremedlemmer:
Jan Tore Remøy
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Hicham El Houssaini
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Knut Georg Hartviksen
Statens vegvesen - Divisjon Transport og samfunn - Sortland trafikkstasjon
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Bergen
Ingrid G. H. Oma
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Bergen
Varamedlemmer:
Siri Rennestraum Raknes
Statens vegvesen - Divisjon Drift og vedlikehold - Molde
Gunnar Ustad
Statens vegvesen - Divisjon Utbygging - Drammen
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Ålesund trafikkstasjon

Kontaktperson i sekretariatet Thea Willas

Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284