JF-S Sivilombudet

Leder:
Karen Elise Haug Aronsen
Sivilombudsmannen
Styremedlemmer:
Ellen Cathrine Isaksen Beccer
Sivilombudet
Markus Thommessen
Sivilombudet
Varamedlemmer:
Sigrid Marie Oftebro
Sivilombudet
Katja Boye
Sivilombudet