JF - Kommune

Juristforbundet – Kommune er Norges Juristforbunds seksjon for jurister ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale virksomheter og kommunale foretak. Seksjonen dekker de kommunale tariffområdene KS, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune. Juristforbundet har i tillegg partsforhold i Energiavtale 2 som forvaltes av Samfunnsbedriftene.