Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

Publisert 27.04.2023

Leder i Akademikerne kommune
Tonje Leborg. Foto: Thomas Eckhoff

- Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode
tjenester og da må vi investere i dem, sier leder i Akademikerne kommune
Tonje Leborg.

Torsdag klokken 12 startet årets tariffoppgjør i kommunesektoren etter forsinkelser på grunn av
streiken i frontfagsoppgjøret.
Akademikerne forhandler sentralt for omkring 5000 lektorer og lærere. De andre medlemmene i kommunesektoren, rundt 22 000, forhandler sin lønn kollektiv og lokalt i kommunene. Undervisningspersonale har hatt en svakere lønnsvekst enn alle andre kommuneansatte de siste årene.

- Det er rekrutteringsutfordringer i skolen. Vi har for eksempel så mange som 20 prosent
ukvalifiserte i videregående skole. De som jobber i skolen må ha en god lønnsutvikling
for at vi skal kunne beholde og rekruttere de beste.

Akademikerne krever at forhandlingene skal skje lokalt i årets oppgjør – og jobber på sikt for å
endre lønnssystemet for lektorene, til et lokalt forhandlingssystem, som er vanlig i resten av
arbeidslivet.

- Systemet er rett og slett dårlig egnet til å rekruttere og beholde undervisningspersonale
skolene har behov for. Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som
et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger. Det er de lokale partene i
kommunene som ser behovene og vet hvilken kompetanse som trengs, sier Leborg.
Forventer reallønnsvekst

Forventer reallønnsvekst

- Vi krever reallønnsvekst for alle våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke
fortsette å øke, sier Leborg. Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede. En rapport fra Menon Economics, gjort på oppdrag for Akademikerne, viser at spesielt de små kommunene sliter med attraktiviteten. Nesten 2 av 3 små kommuner har ingen eller veldig få kvalifiserte søkere på
stillinger som lyses ut.

Kommuner sliter blant annet med å ansette og holde på psykologer, jurister og leger.
Nøkkelkompetanse som kommunene må ha for å gi innbyggerne de tjenestene de må og bør få.

- Konkurransedyktig lønn kan brukes for å gjøre kommuner til mer attraktive
arbeidsplasser. Vi forventer reelle, lokale forhandlinger ute i kommunene, og at resultatet i frontfaget ikke blir tredd nedover hodet på oss slik vi har opplevd de siste årene. Da risikerer vi at gapet til privat sektor vokser, i tillegg til at kommunene får større problemer med få tak i og holde på fagpersoner.

Fristen for å komme til enighet er midnatt 1. mai.