Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Publisert 27.04.2023

Fungerende forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland. Foto: Thomas Frøyland

Akademikerne helse og Spekter kom torsdag ettermiddag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør i sykehusene.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene, sier fungerende forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland.

Tariffoppgjøret for helseforetakene startet torsdag formiddag. Akademikerne og Spekter er enige om et partssammensatt arbeid om bruken av hjemmekontor. I tillegg er det avtalt frister for resten av forhandlingsløpet.

– De tillitsvalgte er avgjørende for at sykehusene skal lykkes i kampen om akademikeres kompetanse. Vi forventer at sykehusene bruker muligheten lokale forhandlinger gir til å føre en offensiv lønnspolitikk.  

Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene med unntak av Legeforeningen er 22. mai, med forhandlingsfrist 16. juni. Det videre forhandlingsløpet mellom Legeforeningen og Spekter avtales senere.

Forhandlingsløpet for Akademikerne i sykehusene skiller seg fra de andre offentlige tariffoppgjørene. De sentrale partene, Akademikerne og Spekter, møtes og blir enige om frister i forhandlingsløpet, uten at det forhandles en økonomisk ramme.

Deretter forhandler hver enkelt forening for sine medlemmer. Oppgjøret avsluttes ved at de sentrale parter oppsummerer protokoller, løser eventuelle uenigheter og formelt avslutter oppgjøret.