2021

Danske økonomer danker ut jurister på lønn
07.01.2021

Utdanning som dreier seg om tall – økonomi, matematikk og statistikk – gir et klart høyere lønnsnivå enn rettsvitenskap i Da...

Les mer
1 2
Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor
15.10.2020

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme p...

Les mer
Akademikerne enige med Oslo i meklingen
15.10.2020

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomsl...

Les mer
Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet
15.10.2020

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet m...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Meklingen fortsetter på overtid
15.10.2020

Meklingen i hovedoppgjøret for tariffområdene stat, kommune og Oslo fortsetter alle på overtid etter at fristen gikk ut ved ...

Les mer
Hvor jobber du best - åpent landskap, kontor eller hjemmekontor?
14.10.2020

Juristforbundet kartlegger hvor medlemmene jobber best og til det trenger vi din hjelp. Du har nylig fått e-post med den and...

Les mer
NAV må bruke den juridiske kompetansen bedre
14.10.2020

NAV har solid juridisk kompetanse i sin organisasjon. Juristforbundet mener feil eller manglende bruk av kompetansen har bid...

Les mer
Meklingsfrist ved midnatt
14.10.2020

I kveld kl. 24.00 er det meklingsfrist for hovedtariffoppgjøret i staten, kommunene (KS-området) og Oslo kommune – tariffomr...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Hva betyr statsbudsjettet for jusstudenter?
08.10.2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er nylig lagt frem. Hva innebærer det for oss studenter? Leder for Juristfor...

Les mer
Juristforbundets meninger om forslaget til statsbudsjett
07.10.2020

Domstolene og påtalemyndigheten er blitt omtalt som dagens budsjettvinnere med 130 millioner foreslått i økte bevillinger ti...

Les mer
Universitetet i Oslo, Domus Media
Universitetet i Oslo, Domus Media
Rapport fra Juristforbundet om tilgangen til rettshjelp
05.10.2020

En fersk rapport fra Juristforbundet i samarbeid med Institutt for kriminologi og rettssosiologi peker på store behov for re...

Les mer
Medlemmene stadig mer fornøyde
05.10.2020

Lojaliteten og tilfredsheten hos medlemmene har økt de siste årene, i alle sektorer. Dette er den tydeligste tilbakemeldinge...

Les mer
Skaffer løsning for digitale årsmøter
29.09.2020

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre ordinære årsmøter i seksjoner og foreninger. Nå har hovedstyret vedt...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen: Presidenten om EØS-saken og koronaloven
28.09.2020

EØS-saken og viktigheten av å bruke og styrke den juridiske kompetansen i NAV var en hovedsak i president Håvard Holms åpnin...

Les mer
Akademikerne har kommet til enighet med Spekter
23.09.2020

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om d...

Les mer
Se Rettssikkerhetskonferansen her!

Rettshjelp, digitalisering av jussen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen til Den norske rettsstaten, representert ved stort...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen 2020
22.09.2020

Rettssikkerhetskonferansen går i år som som tre videoseminarer, hvert på under en time. Dermed kan du få med deg Rettssikker...

Les mer
Brudd i sentrale forhandlinger mellom KS og Akademikerne – hva skjer med lokale forhandlinger?
16.09.2020

Akademikerne brøt forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale i kommunal sektor nå i natt. Akademikerne var eneste hovedsa...

Les mer
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo
16.09.2020

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Les mer
Akademikerne bryter i kommunesektoren
16.09.2020

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenh...

Les mer
Årets tillitsvalgt 2020
15.09.2020

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes interesser og rettigheter, i tøffe omstillinger,...

Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12