2021

Lindis gikk opp i lønn ved å bruke lønnsstatistikk
21.01.2021

Lindis Stranden har flere ganger gått opp i lønn ved å bruke Juristforbundets lønnsstatistikk i forhandlinger på jobben. Nå ...

Les mer
Økt arbeidsbelastning i Sverige under pandemien
13.01.2021

Arbeidsmengden og stresset ligger på et høyere nivå blant ansatte og ledere nå under pandemien. Det viser en undersøkelse so...

Les mer
Juristforbundets Inkluderings- og mangfoldsutvalg søker medlemmer
12.01.2021

Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet? Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juri...

Les mer
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Ny dom: Høyesterett har definert grensen for hva som er seksuell trakassering

Den 22. desember 2020 ga Høyesterett en kvinnelig industrimekaniker medhold i at hun ble seksuelt trakassert av to kunder. D...

Les mer
Har du riktig lønn?
08.01.2021

Lønnsundersøkelsen for 2020 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Resultatene vil gjøre at du kan sammenligne lønne...

Les mer
1 2
Barnevernet trenger jurister

Barnevernet har i mange år vært en hellig ku, det har ikke vært legitimt å skrape i lakken eller stille kritiske spørsmål ti...

Les mer
La julehilsen være en vitamininnsprøyting

Det har gjennom perioden med hjemmekontor vært gode tider for de som ønsker å komme med oppdaterte ledertips for fjernledels...

Les mer
Reagerer på kort høringsfrist
16.12.2020

Juristforbundet leverte i går høringssvar til covid-19 forskriften om reiseregistreringssystem. President i Juristforbundet,...

Les mer
Den tredje statsmakt – moden for reform

Mer enn 20 år er gått siden en domstolkommisjon ledet av høyesterettsjustitiarius Carsten Smith avga sin innstilling. Oppføl...

Les mer
Jurister er mer effektive på hjemmekontor
15.12.2020

Jurister, advokater og dommere er mer à jour med arbeidsoppgavene sine på hjemmekontor. Det viser en fersk undersøkelse Juri...

Les mer
Ekstraordinært landsmøte
05.12.2020

Det er kalt inn til ekstraordinært landsmøte i Juristforbundet 15. desember 2020. Møtet gjennomføres digitalt og starter kl....

Les mer
Stoler mer på jurister enn maskiner
03.12.2020

Jurister bør fortsatt ta avgjørelsene i juridiske spørsmål, heller enn å overlate dem til maskiner. Hele 70 % mener skjønn o...

Les mer
Kontinuitet i det nye hovedstyret
01.12.2020

Tone-Helén Brodal ble eneste nyvalg til hovedstyret på landsmøtet, for visepresidenten og øvrige styremedlemmer på valg ble ...

Les mer
Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene
30.11.2020

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressur...

Les mer
Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet
30.11.2020

Fra 1. januar 2021 får alle medlemmer Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Tjenesten hjelper deg med de vanligste legebe...

Les mer
Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

Les mer
Alle fysiske arrangementer avlyst
12.11.2020

Hovedstyret vedtok i sitt møte 5. november at alle Juristforbundets fysiske arrangementer skal avlyses frem til 1. februar 2...

Les mer
Kvalitet og effektivitet skal prege norske domstoler

Dommerforeningen har sluttet seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag, men gir subsidiært sin tilslutning til reg...

Les mer
Hva har Juristforbundet gjort i 2019-2020?
06.11.2020

Hovedstyret har avgitt en fyldig rapport for 2019-2020 til dagens landsmøte, denne gangen i en digital versjon. 

Les mer
Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet
04.11.2020

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingsti...

Les mer
Følg landsmøtet digitalt
03.11.2020

Juristforbundets ordinære landsmøte 2020 holdes 6.-7. november. Vedtektene åpner for at medlemmene kan være til stede og føl...

Les mer
Spennende landsmøte 6.-7. november
27.10.2020

Årets ordinære landsmøte i Juristforbundet holdes 6.-7. november i Oslo og har en omfattende saksliste. De organisatoriske s...

Les mer
Tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania
26.10.2020

Juristforbundet har etablert et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Det inneholder to semesteremner hv...

Les mer
Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne
21.10.2020

Kari Sollien fortsetter som leder i Akademikerne i to nye år. Hun går nå inn i sin tredje periode so...

Les mer
Akademisk frihet under press - følg seminaret på nett
19.10.2020

Er midlertidige stillinger i akademia en trussel mot akademisk frihet? Hvordan påvirker sosiale medier forskerhverdage...

Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12