Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister og dommere i Afghanistan

Publisert 30.08.2021

President i Juristforbundet, Håvard Holm, og leder av Den norske dommerforening, Kirsten Bleskestad. Foto: Thomas Haugersveen.

Norges engasjement i rettsstatsoppbygging i Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige posisjoner i det afghanske samfunnet. De befinner seg nå i en dramatisk og uforutsigbar situasjon, og trenger vår hjelp.

31. august skal de amerikanske styrkene etter planen forlate landet og det afghanske folket går en uviss fremtid i møte.

Juristforbundet har informasjon om at kvinnelige dommere i Afghanistan nå er skrekkslagne og frykter for egne og familienes liv. En av dommerne, som ønsker å være anonym, ordlegger seg slik:

– Taliban vet allerede hvor vi befinner oss. De har samlet all informasjon de trenger. Derfor har vi ingen steder å gjemme oss og ingen mulighet til å bli værende. Vi må finne en trygg utvei for oss selv og våre familier.

Norges Juristforbund er enige med den internasjonale organisasjonen for dommere (IAJ) som uttrykker sterk bekymring for situasjonen i Afghanistan. Sammen med flere andre land har Norge vært med på å skape forventninger som ikke lenger har noen garanti for at kan innfris. Kvinnelige jurister og dommere er en av flere grupper som har prøvd å implementere verdier som mange av oss tar for gitt.

Norges Juristforbund krever at norske myndigheter tar sin del av ansvaret for å hindre at disse modige kvinnene blir forfulgt og overlatt til en usikker skjebne.


På vegne av Norges Juristforbund

Håvard Holm, president
Kirsten Bleskestad, leder av Den norske dommerforening