Advokatkontoret

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

Våre arbeidsrettsadvokater og rådgivere har solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet, og har unik kunnskap om juristers arbeidsmarked. Vi bistår deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver, og gir også råd til større medlemsgrupper i virksomheter og foreninger som er berørt av store omstillinger.

Du kan kontakte oss for blant annet avtaletolkning, lønnsspørsmål, ansettelsesform, endringer i arbeidsforholdet, arbeidstid, arbeidsmiljøutfordringer, eller avslutning av arbeidsforhold. Vi tilbyr også gjennomgang av arbeidsavtalen din, og gir råd om hvordan den kan bli bedre for deg.