Gjennomgang av arbeidsavtale

Foto: iStock/ljubaphoto

Har du fått din første jobb eller blitt tilbudt en ny arbeidsavtale? Juristforbundets advokatkontor tilbyr avtalegjennomgang og råd om hvordan avtalen kan bli bedre for deg som er medlem. Du får tilbakemelding fra oss innen 24 timer.

Betydningen av det enkelte punkt i avtalen kan være vanskelig å forstå, og det er selvsagt viktig at du er klar over dine rettigheter og plikter før du skriver under. Juristforbundets advokatkontor går gjennom kontrakten sammen med deg, forklarer hva de enkelte punktene betyr og hvilke betydning dette har for deg. Vi gjør deg oppmerksom på feil og mangler og gir deg tips om hva som vil gjøre kontrakten bedre.

Det vil alltid være enklere å endre avtalen før den  er skrevet under enn etter at avtalen er signert og arbeidsforholdet har startet.

Våre advokater og fullmektiger har lang arbeidsrettslig erfaring, god kunnskap om juristers arbeidsmarked og hva som er vanlig i de ulike sektorene.

Noen viktige momenter i arbeidsavtalen vil være:

  • Hva skal du gjøre i stillingen?

  • Er det en fast ansettelse, eller hva hjemler en eventuell midlertidighet?

  • Hvor lang er prøvetiden, og hvilke regler gjelder for den perioden?

  • Hvor mye skal du jobbe og når?

  • Er det fleksibel arbeidstid, og får du betalt for overtid?

  • Er lønnen ”riktig”? Hva er grunnlønn og hva er provisjon og bonus?

  • Hvor lang ferie har du, og hvor mye får du i feriepenger?

  • Yter arbeidsgiver lønn under sykdom og permisjon, eller vil du få maks seks ganger grunnbeløpet fra NAV?

  • Hva slags tjenestepensjonsavtale har virksomheten?

  • Hvor lang er oppsigelsestiden, og er det noen begrensninger etter dette gjennom konkurranseklausul?

Kontakt advokatkontoret

E-post:       advokat@juristforbundet.no