Pensjon

Kvinne løper i vannkanten på stranden
Foto: iStock.com/fredfroese
Altfor mange, og særlig de unge, vet for lite om egne pensjonsrettigheter. Juristforbundet har utarbeidet flere relevante artikler om pensjon som kan være verdt å lese. I tillegg kan du som medlem få individuell pensjonsrådgivning hos oss.

Kontakt oss

Send dine spørsmål om pensjon til
pensjon@juristforbundet.no 

Medlemstilbudet inkluderer ikke utredning av egen pensjon.