Informasjon om behandling av personopplysninger

Juristforbundet vil behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk.

Klient- og saksinformasjon i bistandssaker lagres i eget lukket system (Advisor) som er egnet til å håndtere dokumenter, saksgang og konfidensialitet til bransjestandard for advokatvirksomhet.

Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.

Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Juristforbundet ved generalsekretæren og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes.

Se også om behandling av personopplysninger i Juristforbundets personvernerklæring.