Lønn

Foto: iStock/cigdemhizal

Juristforbundet bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din.

Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger.

Juristforbundet utarbeider en årlig lønnsstatistikk som dekker privat, statlig og offentlig sektor. Sammen med lønnskalkulatoren er dette unike verktøy for både nye og erfarne jurister.