Våre jurister

Juristforbundets advokatkontor har seks advokater og advokatfullmektiger som jobber med rådgivning av medlemmer og tillitsvalgte i kollektiv og individuell arbeidsrett og mekling.

Vi har betydelig kompetanse på de særlige arbeidsrettslige problemstillingene jurister og advokater ofte støter på. I tillegg har vi god oversikt over juristers arbeidsvilkår innenfor de ulike sektorene i arbeidslivet.

Vi skriver også fagartikler, foreleser, representerer forbundet i ulike fagutvalg og deltar i kollektive forhandlinger.

Ragnhild Bø Raugland
Fagsjef juridiske tjenester
Advokat MNA
Mobil: 915 88 053
Arild Jebens
Senioradvokat MNA
Mobil: 410 38 150
Helene Dorans (i permisjon)
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734
Rachna Rohatgi Khan
Advokat MNA
Mobil: 957 24 587
Thea Larsen Normann
Advokatfullmektig MNA
Mobil: 922 25 441

Kontakt advokatkontoret

E-post:       advokat@juristforbundet.no
Telefon:     40 00 24 25