Våre jurister

Juristforbundets advokatkontor har seks advokater og advokatfullmektiger som jobber med rådgivning av medlemmer og tillitsvalgte i kollektiv og individuell arbeidsrett og mekling.

Vi har betydelig kompetanse på de særlige arbeidsrettslige problemstillingene jurister og advokater ofte støter på. I tillegg har vi god oversikt over juristers arbeidsvilkår innenfor de ulike sektorene i arbeidslivet.

Vi skriver også fagartikler, foreleser, representerer forbundet i ulike fagutvalg og deltar i kollektive forhandlinger.

Ragnhild Bø Raugland
Forbundsadvokat MNA
Mobil: 915 88 053
Arild Jebens
Fagsjef juridiske tjenester
Advokat MNA
Mobil: 410 38 150
Thea Larsen Normann
Advokat MNA
Mobil: 922 25 441
Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734
Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284
Andreas Holmsen-Ringstad
Advokat MNA
Mobil: 48504767

Kontakt advokatkontoret

E-post:       advokat@juristforbundet.no