Lønnsoppgjøret 2018

De viktigste hendelsene for tariffoppgjøret

 • 5. april - Rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i statens tariffområde
 • 5. april  - Åpning av oppgjøret i statlig sektor kl. 10.00
 • 10. april  - Spekter SAN åpning forhandling A-deler
 • 11. april  - Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00
 • 11. april  - Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00
 • 13. april  - Åpning av oppgjøret i Spekter Helse forhandling A-avtale
 • 23 .april - 9. mai  - Spekter Helse tentativ forhandling av B-avtaler
 • 30. april  - Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00
 • 8. - 9. mai  - Åpning og avslutning av oppgjøret i KS Bedrift
 • 23. mai  - Meklingsavslutning kl. 24.00 i stat kommune
 • Mai/juni  - Regionale tariffkonferanser i kommunal sektor
 • Mai/juni  - Regionale tariffkonferanser i statlig sektor