Spekter helse

Informasjon legges ut fortløpende under oppgjøret.
Kontaktperson:

Michael Rummelhoff

Observatør:

Raman Mjaki

Oppgjøret er i havn uten at partene måtte gå til brudd. 

Sykehusinnkjøp er fremdeles i prosess med å fremforhandle en B-delsavtale. Videre forhandling om denne fortsetter til høsten sammen med lønnsoppgjøret.