Spekter SAN

Informasjon vil bli lagt ut etter hvert som forhandlingene starter.
Kontaktperson:

Michael Rummelhoff

Obervatør:

Rikke C. Ringsrød

Oppgjøret er ferdigforhandlet for Akademikernes medlemmer. Det var kun Sporveien som måtte forhandle i Fase 3, men også her kom vi i mål.