Lønnsoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen er hovedoppgjørene utsatt. Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres, og utløper uten oppsigelse 15. september 2020. 

Oppstart for lønnsoppgjørene i KS, Oslo kommune og Stat er 3. september med frist 15. september 2020. I privat sektor har Frontfaget frist 21. august 2020.

Du kan lese mer om hva som skjer videre her.