Lønnsoppgjøret 2020

De viktigste hendelsene for tariffoppgjøret

På grunn av koronakrisen ble partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres og utløper uten oppsigelse, 15. september 2020. Her finner du protokollen

  • Onsdag 1. april: Start hovedoppgjøret KS
  • Onsdag 15. april: Start hovedoppgjøret stat.
  • Torsdag 16.april, kl 10.00: Start hovedoppgjøret Oslo kommune
  • Torsdag 30. april, kl 24.00: Forhandlingsfrist for hovedoppgjøret i offentlig sektor
  • Onsdag 27. mai, kl 24.00: Meklingsfrist for offentlig sektor
  • Forhandlingsfrist for oppgjørene i staten, KS og Oslo kommune er torsdag 30. april kl. 24:00
  • Forhandlingsfrist Spekter helse avtales ved oppstart av forhandlinger

Mer informasjon vil publiseres fortløpende utover lønnsoppgjøret.