2021

1 2
- De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass
03.02.2020

- Våre medlemmer er over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø. Dette engasjementet må mobiliseres på den enkelte arbeids...

Les mer
Bli med på Arbeidslivets klimauke!
31.01.2020

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle g...

Les mer
Vilje til å ta ansvar
02.12.2019

Nylige spørreundersøkelser viser at tilliten til forvaltning og domstoler er svekket etter EØS-skandalen. Noe annet ville et...

Les mer
Bistår medlemmer og tillitsvalgte
31.01.2020

Juristforbundets Arbeidslivsavdeling ivaretar medlemmenes interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold....

Les mer
Din første juristjobb
30.01.2020

Som nyutdannet jurist er det naturlig å være litt usikker på hvordan du skal sette deg inn i din første jobb. Det er noen kl...

Les mer
Universitetet i Oslo, Domus Media
Universitetet i Oslo, Domus Media
Forskningssamarbeid med Det juridiske fakultet
15.01.2020

Hva er status for tilgangen til rettsråd og bistand ved sakførsel her i landet? Er loven lik for alle i praksis? Disse spørs...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen
15.01.2020

Lønnsundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen f...

Les mer
Er du offentlig ansatt? Slik blir pensjonen din fra 2020
06.01.2020

Ved overgangen fra 2019 til 2020 skjedde det mange kaller den den største endringen i pensjonsordningen til offentlig ansatt...

Les mer
Juristforbundet overtar hele Juristenes Hus
10.12.2019

Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, har nå signert av...

Les mer
Større klimafokus i partssamarbeidet for kommunesektoren
09.12.2019

Fredag ettermiddag ble det enighet om revidert utgave av hovedavtalen i KS-området. Akademikerne er tilfreds med at man styr...

Les mer
Behov for ny kompetanse gjennom hele livet
27.11.2019

Bidrag til økt kompetanse om digitaliseringen av arbeidslivet, er det medlemmene ønsker seg mest fra Juristforbundet. Samtid...

Les mer
Medlemsundersøkelse om juristers arbeidsmønstre og nye kontorløsninger
20.11.2019

Juristforbundets medlemmer opplever stadig oftere omstillinger og endringer i kontorløsninger i arbeidshverdagen. Begreper s...

Les mer
EØS-skandalen – veien videre
13.11.2019

Juristforbundet ønsker en kunnskapsbasert debatt. Vi vil derfor involvere medlemmene i vårt videre arbeid.

Les mer
Ta i bruk digitale verktøy!

Digitalisering er på full fart inn på juridiske arbeidsplasser. Skal juristene være redde for å miste oppgaver til maskiner ...

Les mer
Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene
12.11.2019

Digitalisering, styrket lokalt samarbeid og kompetanseheving er viktige temaer når Akademikerne går inn i forhandlingene.

Les mer
Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?

For et par uker siden arrangerte Juristforbundet Rettssikkerhetskonferansen for 12. gang i Gamle Logens ærverdige lokaler. Å...

Les mer
Skuffet over liten forhandlingsvilje
06.11.2019

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnl...

Les mer
Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke
04.11.2019

5. november starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mell...

Les mer
På tilliten løs
30.10.2019

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge...

Les mer
Mastergradsstipend for beviserverv og arbeidsrett
29.10.2019

«Nøytralitetsprinsippenes innvirkning på norsk straffeprosess» og «Kontrolltiltak på arbeidsplassen» er titlene på de to kom...

Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12