2021

1 2
Hovedtariffavtalen videreføres til 15. september
18.03.2020

17. mars ble det avholdt møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende ...

Les mer
Resultater fra lønnsundersøkelsen 2019
18.03.2020

Lønnsundersøkelsen er sendt alle våre yrkesaktive medlemmer, og svarprosenten totalt er 43,3 %. Alle medlemmer vil få t...

Les mer
Tariffavtalene forlenges
17.03.2020

Partene i kommunesektoren ble mandag enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september. Også de andre h...

Les mer
Fortsatt en støttespiller for medlemmene
17.03.2020

Vi er i en spesiell og alvorlig situasjon. Pandemien som er på fremmarsj, har endret hverdagen for alle her i landet, også J...

Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter
17.03.2020

Anders Kvam har på vegne av Akademikerne stat inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overt...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Permittering av arbeidstakere

Permittering innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer at arbeidsforholdet skal opphøre i en midlertidig periode og at arb...

Les mer
Viktig informasjon til medlemmer som har reiseforsikring i Tryg
14.03.2020

Er du i utlandet og vil hjem nå? Har du reiseforsikring i Tryg kan den dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling...

Les mer
Lønnsoppgjøret utsettes til høsten
13.03.2020

Oppgjøret i privat sektor er nå utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

Les mer
Koronaviruset: Hva kan skje med arbeidsforholdet?
11.03.2020

Utbruddet av koronaviruset vil kunne skape store utfordringer for det norske arbeidslivet. Den samfunnsmessige situasjonen k...

Les mer
Mann og kvinne forhandler på kontor
Mann og kvinne forhandler på kontor
Tid for lønnssamtale?
10.03.2020

Det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette ...

Les mer
Sertifisert som «Great Place To Work»
10.03.2020

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene som stilles for å bli sertifisert av «Great Place To Work». Sertifiseringe...

Les mer
Behovet for en likelønnsdiskusjon er absurd

Det skulle være unødvendig å diskutere lik lønn for likt arbeid. Med den fornyede likestillings- og diskrimineringsloven som...

Les mer
Avlyst | Kick Off: iHuman med debatt og tapas
03.03.2020

Juristforbundets Tech Forum inviterer til kick-off med visning av filmen iHuman på Cinemateket (Oslo) 16. mars.

Les mer
Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2020
18.02.2020

Dommernes støttefond deler i år ut inntil kroner 30. 000. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 2. mars 2020.<...

Les mer
Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon
13.02.2020

- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kva...

Les mer
Støtt likhet for loven – bli med på Oslo Legal Walk
11.02.2020

Nok en gang inviterer Juristforbundet til fellesvandringen Oslo Legal Walk. Medlemmene og andre interesserte inviteres til å...

Les mer
Mulighetenes år er i gang

Vi er godt i gang med et nytt år. Vi har allerede fått en ny justisminister og et nytt hovedkvarter for Det juridiske fakult...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
11.02.2020

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
Juristforbundets president valgt inn i Akademikernes styre
06.02.2020

Juristforbundets president, Håvard Holm, er nå valgt inn i Akakademikernes styre. Dette er et viktig verv som gjør at Jurist...

Les mer
Akademikerne med ny klimapolitikk
05.02.2020

- Klimautfordringene vil påvirke både arbeidslivet og samfunnet det neste tiåret. Omstillingen må skje på en inkluderende må...

Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12