2021

1 2
Enklere krav for dokumentasjon av etterutdanning
05.02.2019
Advokatforeningen har gjort kravene for dokumentasjon av etterutdanning enklere. Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, ...
Les mer
Viktigste verktøy i lønnsforhandlinger
31.01.2019
Enten du forhandler din egen lønn med arbeidsgiver, eller lønnen forhandles kollektivt av en tillitsvalgt, er Juristforbundets ...
Les mer
Juristforbundet vant sak i Statens lønnsutvalg
30.01.2019
Under de lokale lønnsforhandlingene høsten 2018 ble det brudd mellom Juristforbundet og arbeidsgiveren i en mindre virksomhet i...
Les mer
Mangeårig innsats for Guatemala dokumentert
29.01.2019
Mellom 30 og 40 deltok tirsdag på fremleggelsen av rapporten fra Dommerforeningens menneskerettighetsutvalgs fireårige prosjekt...
Les mer
Nye utvalg søker medlemmer
28.01.2019
Landsmøtet i november vedtok å opprette to nye utvalg i Juristforbundet – et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutval...
Les mer
Sykerettigheter under ulønnet foreldrepermisjon
25.01.2019
Etter at Juristforbundets Advokatkontor skrev artikkelen om «Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon» har advokatkon...
Les mer
Viktig at straffesakskjeden vurderes som en helhet
23.01.2019
Juristforbundet er svært tilfreds med at regjeringen vil styrke påtalemyndigheten og følge opp påtaleanalysen.
Les mer
Logo Juristforbundet
Logo Juristforbundet
Juristforbundet søker advokat til ledig stilling
20.12.2018
Til nyopprettet stilling søker vi en advokatfullmektig. Søknadsfrist 11.01.19.
Les mer
Vi holder julestengt
19.12.2018
Juristforbundets sekretariat har julestengt fra 22. desember t.o.m. 1. januar.
Les mer
Søknadsfrist for mastergradsstipend går ut 10. januar
19.12.2018

Søknadsfristen for vårens mastergradsstipend går ut 10. januar 2019. Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. ...

Les mer
Ny IA-avtale: - Et gjennombrudd for forebygging
18.12.2018
Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på ...
Les mer
Satsene i statens særavtaler endres
14.12.2018
Satsene i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands endres fra og med 1. januar 2019
Les mer
Husk å benytte deg av juristkoden i Oslo kommune
27.11.2018
Fra høsten 2016 har det vært mulig for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune å disponere stillingskoden jurist I, og våren ...
Les mer
Håndtrykk
Håndtrykk
Juristforbundet bytter forsikringsleverandør
23.11.2018
Juristforbundet Forsikring har etter en anbudsrunde valgt å flytte medlemsforsikringene til Tryg Forsikring fra 1. januar 2019....
Les mer
Jurister vil lære om digitaliseringens muligheter
16.11.2018
Blant mange innlegg om digitalisering og teknologiutvikling på Juristkongress 20.-21. november er et plenumsforedrag om kunstig...
Les mer
Flere og flere fornøyde medlemmer
06.11.2018
Resultatene fra Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at flere og flere er fornøyd med medlemskapet. Undersøkelsen tok bla...
Les mer
Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet
03.11.2018
Lagdommer Håvard Holm ble lørdag enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet på forbundets landsmøte. Holm var 2010-2014...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Curt A. Liers avskjedstale til landsmøtet
02.11.2018
Juristforbundets president, Curt A. Lier går av. Her kan du lese hans avskjedstale til Juristforbundets landsmøte 2018.
Les mer
Fagutvalg strafferett og straffeprosess søker nye medlemmer
31.10.2018
Vil du bidra til rettsutviklingen? Vil du arbeide i grenselandet mellom juss og politikk for å avklare prinsipielle juridiske p...
Les mer
Fra klasserom til karriere, fotballbane og styrerom
19.10.2018
Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2017 viser at gjennomsnittsinntekten for mannlige jurister er høyere enn  for kvinnelige...
Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12