2021

1 2
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
25.04.2019
Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus mot rett...
Les mer
Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte
23.04.2019
Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lyk...
Les mer
Oppstart for lønnsoppgjøret i KS
11.04.2019
Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
Les mer
Enighet i innledningsrunden
04.04.2019
Lønnsoppgjøret i  helsesektoren ble i dag satt i gang. Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforha...
Les mer
Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang
04.04.2019
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer. - Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god r...
Les mer
Medlemstilbudet fra Handelsbanken er åpnet
01.04.2019
Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg meldte seg som første kunde gjennom samarbeidsavtalen med Handelsbanken ...
Les mer
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
Lønnsundersøkelsen 2018
01.04.2019
Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse sendes til alle yrkesaktive medlemmer med unntak av selvstendig næringsdrivende. Unde...
Les mer
Hvilken kompetanse blir viktig på fremtidens arbeidsmarked?
25.03.2019
I takt med automatisering og digitalisering vil etterspørselen etter kompetanse hos jurister endre seg markant i årene fremover...
Les mer
Skaper verdier for mer enn det dobbelte av lønnen de mottar
20.03.2019
Juristforbundet – Privat har fått utarbeidet en rapport om jurister i privat sektor og deres bidrag til verdiskapning. Rapporte...
Les mer
Vårens lønnsoppgjør i offentlig sektor
19.03.2019
I år er det mellomoppgjør i de offentlige tariffområdene. Juristforbundets eksperter orienterer om de ulike områdene og hva som...
Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Utfordringer ved faktaundersøkelser
18.03.2019
Juristforbundets Advokatkontor opplever en jevn økning i antall saker hvor det foreligger påstander fra en arbeidstaker knyttet...
Les mer
Datoer for lønnsoppgjøret 2019
18.03.2019
Årets lønnsoppgjør nærmer seg. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren. Under finner du de vikti...
Les mer
Ny forvaltningslov – god forvaltning forutsetter tilstrekkelig juridisk kompetanse
15.03.2019
Forvaltningslovutvalget la torsdag frem sin utredning, og Juristforbundet er takknemlig for den jobben som utvalget har gjort. ...
Les mer
Seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle i Tyrkia
12.03.2019
Den Norske Dommerforening er med å arrangere seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols rolle etter kuppet i Tyrkia 2...
Les mer
Nytt og bedre banktilbud
11.03.2019
Juristforbundet har signert en avtale om medlemstilbud på banktjenester med Handelsbanken. – Vi mener at vi har fått landets be...
Les mer
– Likestilling kommer ikke av seg selv
08.03.2019
Likestillingen har kommet langt her i landet, men både tall og debatter viser at vi fortsatt har et stykke vei å gå. En undersø...
Les mer
Mastergradsstipend fordelt til spennende oppgaver
01.03.2019
Juristforbundets hovedstyre har fordelt mastergradsstipendene for våren 2019, to stipend på 25 000 kroner. Søknadsfristen for m...
Les mer
Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klare
26.02.2019
- Når økonomien går godt må arbeidstakerne få en del av overskuddet. De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som er ...
Les mer
Systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark
20.02.2019
En fersk rapport fra NIVI analyse konkluderer med at det foregår systematiske lovbrudd i flere kommuner i Finnmark. - Det må st...
Les mer
Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2019
13.02.2019
Dommernes støttefond deler i år ut inntil 50. 000 kroner. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 1. mars 2019.
Les mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12