Lønnsstatistikk

Hva tjener en nyutdannet jurist? Hvordan er lønnsutviklingen? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb som ligner på din? 5200 jurister og advokater har svart på Juristforbundets store lønnsundersøkelse – nå kan du sjekke tallene!

Nyutdannede jurister starter med omtrent samme grunnlønn i statlig, kommunal og privat sektor – en tendens vi har sett over lang tid i Juristforbundets lønnsundersøkelser. Men hva skjer med lønningene på sikt? Ikke overraskende ser vi at kommunal og statlig sektor følger hverandre tett, mens lønnen i privat sektor øker mer etter noen få år i jobb.

Lønnsstatistikken er blant våre aller mest etterspurte medlemsfordeler.  Takk til alle som har svart på lønnsundersøkelsen!

Lønn er ikke alt – mange ønsker seg til offentlig sektor

Mytene om at alle vil bli advokater på grunn av lønnsnivået, stemmer ikke med virkeligheten. De årlige undersøkelsene Juristforbundet gjør i samarbeid med universitetene, viser at jobber i offentlig sektor kommer høyest på ønskelisten for flertallet av de nyutdannede. Arbeidsmiljø, juridisk relevans og faglige utfordringene er svært viktig for de unge juristene når de søker jobb.