Lønnskalkulator

Hva tjener de du kan sammenligne deg med?

Lønnskalkulatoren er basert på 5144 svar på Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2017. Vi fikk inn svar fra 5530 yrkesaktive jurister og advokater. Enkelte svar med feil eller mangelfull informasjon er utelatt. 

Av anonymitetshensyn vises resultater bare når det er fem eller flere respondenter i det aktuelle søket. For å øke sannsynligheten for at du får opp et resultat, ligger det 3 års intervaller på eksamensår. Det er dessverre en feil som gjør at ikke alle grupper vises selv om det er flere respondenter. Hvis du ikke får treff, kan du velge "Vis alle" i stedet for ett enkelt søkekriterium.