Artikler

Hva betyr din arbeidsavtale?
Alle arbeidstakere skal ha en arbeidsavtale. Den skal være skriftlig og inneholde flere obligatoriske reguleringer av ditt arbe...
Søk råd før du skriver under arbeidsavtalen
En advokatfullmektig kan utføre rettshjelp i en advokats navn. Fullmektigen arbeider under en prinsipals tilsyn og kontroll, de...
Når har du krav på attest?
I takt med samfunnets utvikling er det vanlig at en arbeidstaker bytter arbeidssted en eller flere ganger i løpet av sin arbeid...
Rollekonflikt som tillitsvalgt under omstillingsprosesser
Det omstilles i høyt tempo i offentlig sektor. De tillitsvalgte trekkes inn i prosessene som Juristforbundets representant for ...
Tariffoppgjøret i statlig sektor 2017
Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, noe som innebærer at det kun er økonomien som skal reguleres med mindre partene er en...
The Power of Nice
Om du setter deg ned ved forhandlingsbordet i de lokale lønnsforhandlingene i kommunal eller statlig sektor i september eller o...
Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene. Samtalen er viktig for oppfølgning og ut...
Lønnsutvikling utenom de ordinære lønnsforhandlingene
Lønnsdannelse skjer på flere arenaer. Det mest vanlige er at lønnen reguleres som følge av sentrale og lokale forhandlinger. De...